بلوک سنگین ته بسته

تولید انواع مصالح ساختمانی از قبیل انواع کول سیمانی و بلوک سیمانی سبک و سنگین
با مواد اولیه استاندارد و کیفیت بسیار مناسب.

Click me